Encoding embed test

Quic.cloud là gì? Sử dụng và cách cấu hình Quic.cloud như thế nào với WordPress?

Nội dung tóm tắt

Quic.cloud là gì?

QUIC.cloud là CDN (content delivery network) đầu tiên và duy nhất có khả năng lưu trữ các trang WordPress “động”. Sử dụng công nghệ QUIC (Công nghệ QUIC là gì?) làm giao thức tranfer protocol, QUIC.cloud sẽ giúp trang web của bạn nhanh hơn và an toàn hơn so với đối thủ.

QUIC.CLOUD giúp gì? và tại sao bạn lại cần QUIC.Cloud

QUIC.cloud giảm đáng kể thời gian tải trang tới các khách đang truy cập trang web của bạn, bất kể họ sống ở đâu. Với QUIC.Cloud, trang web của bạn có khả năng nằm trên toàn cầu từ khách truy cập, nội dung của bạn được lưu trữ trên các máy chủ trên toàn thế giới. Khi khách truy cập yêu cầu nội dung từ trang web của bạn, một bản sao được một vài máy chủ gần nhất với vị trí của khách truy cập gửi đến với khách hàng. Bằng cách truyền cả nội dung tĩnh và động từ máy chủ gần nhất, thay vì từ máy chủ /Hosting chính của bạn, QUIC.cloud tăng tốc đáng kể trang web của bạn.